Засідання Вченої ради ОНМедУ 4.11.2021 р.

Шановні колеги!

04 листопада 2021 р. об 11.00 год. в дистанційному режимі на платформі Microsoft Teams відбудеться засідання Вченої ради Одеського національного медичного університету.

Порядок денний:

  1. Аналіз роботи, що була виконана кафедрами ФПО з метою усунення зауважень, щодо безперервного професійного розвитку лікарів

Допов. – декан ФПО, д.мед.н., доц. К. В. Шевченко-Бітенський

  1. Про готовність університету до роботи в зимовий період.

Допов. – головний інженер С.А. Чаплинський

  1. Аналіз результатів ліцензійних іспитів «Крок» в 2020-2021 навчальному році. Пріоритетні заходи з підготовки студентів до складання ліцензійного іспиту в 2021-2022 навчальному році.

Допов. – проректор з науково-педагогічної роботи,

професор В. Г. Марічереда,

в.о. проректора з науково-педагогічної роботи,

проф. І. П. Шмакова

  1. Інформація про роботу студентського наукового товариства та товариства молодих вчених університету.

Допов. – науковий керівник СНТ та ТМВ університету,

професор О.Г. Юшковська

  1. Затвердження «Положення про аукціонну комісію з продажу транспортних засобів».

Допов. – проректор з науково-педагогічної роботи,

д.мед.н., доцент К.О. Талалаєв

  1. Затвердження «Положення про бібліотеку ОНМедУ».

Допов. – директор бібліотеки Н.В. Гаріна

  1. Присвоєння вченого звання:

– доцента по кафедрі урології та нефрології –  к.мед.н. О.М. Зачеславського;

– доцента по кафедрі хірургічної стоматології – к.мед.н. О.В. Пасечніка

Допов. – Вчений секретар, професор О.Л. Аппельханс

  1. Поточні справи.

Голова Вченої ради,

академік НАМН України,

професор                                                                   В.М. Запорожан

Вчений секретар,

професор                                                                   О.Л. Аппельханс

На засідання запрошуються завідувачі кафедр та всі викладачі університету.