Засідання Вченої ради ОНМедУ

Шановні колеги!

26 лютого 2020 року о 14.00 в аудиторії № 1 відбудеться чергове засідання Вченої ради Одеського національного медичного університету.

На засідання також запрошуються завідувачі кафедр, викладачі та співробітники університету.

Порядок денний:

  1. Затвердження підсумків Атестації випускників 2020 року фармацевтичного факультету спеціальності 7.12020101 “Фармація” заочної форми навчання.

Допов. – голова ЕК, д.фарм.н.,  проф. Б.П. Громовик

  1. Підсумки та перспективи міжнародної роботи університету і його структурних підрозділів.

Допов. – в.о. проректора з науково-педагогічної (міжнародної) роботи,

проф. О.О. Тарабрін

  1. Аналіз ефективності роботи студентських наукових гуртків кафедр та молодих науковців університету. Організація чергової наукової конференції студентів та молодих вчених.

Допов. – наук. керівник СНТ та ТМВ університету, проф. О.Г. Юшковська.

  1. Про підготовку до 120-ї річниці заснування Одеського національного медичного університету.

Інформ. – в.о. проректора з науково-педагогічної роботи,

проф. Р.С. Вастьянов

  1. Про фінансове забезпечення університету у 2020 р.

Допов. – начальник планово-економічного відділу Н.З. Кадебська.

  1. Присвоєння вченого звання:

– доцента по кафедрі стоматології дитячого віку – д.мед.н. О.В. Скибі

  1. Поточні справи.

Голова Вченої ради,

академік НАМН України,

професор                                                                          В.М. Запорожан

Вчений секретар, професор                                       О.Л. Аппельханс