Засідання Вченої ради ОНМедУ

Шановні колеги!
16 січня 2020 року о 14.00 в аудиторії № 1 відбудеться чергове засідання Вченої ради Одеського національного медичного університету.
На засідання запрошуються всі завідувачі кафедр, викладачі та співробітники університету.

Порядок денний:

1. Затвердження Концепції освітньої діяльності ОНМедУ на 2020-2024 рр.
Допов. – проректор з науково-педагогічної роботи (з іноземними студентами),
проф. В.Г. Марічереда.
2. Про створення навчально-виробничого комплексу «Університетська аптека».
Допов. – декан фармацевтичного факультету, доц. В.Ю. Анісімов.
3. Про створення підготовчого відділення для вступу в ОНМедУ.
Допов. – нач. планово-економічного відділу Н.З. Кадебська.
4. Про затвердження ліміту стипендіатів, яким буде призначатись академічна стипендія на весняний семестр 2019/2020 навч.р.
Допов. – нач. планово-економічного відділу Н.З. Кадебська.
5. Про реорганізацію наукових підрозділів ОНМедУ.
Допов. – в.о. проректора з науково-педагогічної роботи, проф. Р.С. Вастьянов.
6. Досягнення, проблеми та перспективи кафедри внутрішньої медицини №4.
Допов. – зав. каф. внутрішньої медицини №4, проф. Н.А. Золотарьова.
7. Звіт про антикорупційну діяльність протягом 2019 р. та затвердження плану аникорупційних заходів на 2020 р.
Допов. – проректор з науково-педагогічної (з питань гуманітарної освіти та виховання) роботи, доц. К.О. Талалаєв.
8. Про внесення змін до Статуту ОНМедУ.
Допов. – проректор з науково-педагогічної (з питань гуманітарної освіти та виховання) роботи, доц. К.О. Талалаєв.
9. Поточні справи.

Голова Вченої ради,
академік НАМН України, професор В.М. Запорожан

Вчений секретар, професор О.Л. Аппельханс