Засідання Вченої ради ОНМедУ 1.04.2021

Шановні колеги!

01 квітня 2021 р. о 13.00 год. В дистанційному режимі відбудеться засідання Вченої ради Одеського національного медичного університету. Всі члени Вченої ради та завідувачі кафедрами отримають запрошення на участь в засіданні на платформі Microsoft Teams.

Порядок денний:

  1. Стан виховної та національно-патріотичної роботи в університеті. Проблеми, основні завдання та перспективи.

Допов. – проректор з науково-педагогічної роботи,

доцент К.О.Талалаєв

  1. 2. Затвердження “Положення про організацію набору на навчання (стажування) іноземних громадян та осіб без громадянства в ОНМедУ в 2021 р.” .

Допов. – заступник Відповідального секретаря Приймальної комісії доцент В.Ю. Анісімов

  1. Затвердження “Положення про порядок видачі іноземним громадянам та особам без громадянства запрошень на навчання (стажування) в ОНМедУ та їх реєстрації”.

Допов. – заступник Відповідального секретаря Приймальної комісії                доцент В.Ю. Анісімов

  1. Звіт про проведення профорієнтаційної роботи в ОНМедУ.

Допов. – відповідальний за профорієнтаційну роботу,

доцент В.Ю. Анісімов

Допов. – проректор з міжнародної роботи К.І. Ржепішевський

  1. Надання рекомендацій НДР, що плануються для участі в конкурсі МОЗ України на 2022 рік.

Допов. – в.о.проректора з науково-педагогічнрї роботи,

професор О.А. Шандра

  1. Надання рекомендації для отримання стипендії Кабінету міністрів України для молодих вчених.

Допов. – в.о. прореткора з науково-педагогічної роботи,

професор О.А. Шандра

  1. Аналіз фінансової діяльності університету за І квартал 2021 р.

Допов. – начальник планово-економічного відділу Н.З.Кадебська

  1. Затвердження Положення про ректорат.

Допов. – нач. юридичного відділу В.С. Кулібаба

  1. Поточні справи.