До уваги абітурієнтів!

22 серпня 2020 року о 19.00 закінчився прийом заяв та документів, передбачених розділом VI  Правил прийому до Одеського національного медичного університету у 2020 році.

Найбільшою популярністю серед вступників традиційно користується спеціальність «Медицина», конкурс на місця державного замовлення з якої 2,6 осіб на місце. Особливим попитом цього року користується також спеціальність «Фармація». Не дивлячись на відсутність місць державного замовлення з цієї спеціальності, конкурс на контрактні місця становив 5,4 осіб на місце.

Приймальна комісія ОНМедУ нагадує, що відповідно до розділу V  Правил прийому до Одеського національного медичного університету у 2020 році формування рейтингових списків вступників, які вступають на основі результатів зовнішнього незалежного оцінювання та вступних іспитів (у тому числі за квотою-1), надання рекомендацій до зарахування та оприлюднення списку рекомендованих з повідомленням про отримання чи неотримання ними права здобувати вищу освіту за державним або регіональним замовленням здійснюються не пізніше 12-ї години 27 серпня.

Вступники, які отримали рекомендації, мають виконати вимоги до зарахування на місця державного або регіонального замовлення до 18.00 31 серпня; зарахування вступників за державним або регіональним замовленням проводиться 05 вересня; за кошти фізичних та/або юридичних осіб – 11 вересня.

Запрошуємо всіх абітурієнтів, які подали заяви на вступ та допущені до участі у конкурсі з відповідної спеціальності, виконати вимоги до зарахування та поповнити велику родину студентів Одеського національного медичного університету.