Видано два нових навчально-методичних посібника

Кафедрою «Технологія ліків» ОНМедУ розроблено та видано два нових навчально-методичних посібника з дисциплін «Технологія лікувально-косметичних засобів» та «Біофармація». Вони складені для студентів фармацевтичного факультету у якості навчально-методичних рекомендацій по самостійній роботі під час дистанційного навчання.

Посібник «Технологія лікувально-косметичних засобів» присвячено лікувально-косметичним засобам, посібник «Біофармація» — біофармацевтичним аспектам лікарських форм.

Матеріали у посібниках узагальнено і подано у доступній для сприйняття формі. Представлена не тільки теоретична частина, а й питання для самоконтролю, ситуаційні та тестові завдання.

Посібники розміщено в електронній бібліотеці ОНМедУ.