Ваше здоров’я у надійних руках! Кафедра загальної, дитячої та військової хірургії з курсом урології.

Багатопрофільний медичний центр є  структурним підрозділом Одеського національного медичного університету. Головною функцією центру є забезпечення підготовки та підвищення кваліфікації медичних кадрів за стандартами вищої освіти, проведення науково-дослідної роботи, розробка, апробація та впровадження інноваційних медичних технологій, надання високоспеціалізованої медичної допомоги населенню, в тому числі невідкладної медичної допомоги.

Цикл репортажів присвячено головним напрямкам роботи центру, до складу яких входять найстаріші кафедри ОНМедУ.