Валерій Запорожан: До нового навчального року маємо вдосконалити освітній процес, відремонтувати будівлі, гуртожитки та кафедри

Під головуванням ректора, академіка Валерія Запорожана відбулося засідання ректорату Одеського національного медичного університету.

«Зараз в нашому закладі досить напружене життя – випускні іспити, ОСКІ, акредитація вишу, але ми не повинні забувати про великі завдання на майбутнє. До начала нового навчального року ми повинні усунути всі недоліки в освітньому процесі, відремонтувати всі університетські будівлі, гуртожитки та кафедри. Тому на кожному засіданні ректорату прошу бути активними і додавати свої пропозиції щодо питань, які виносяться на порядок денний», — наголосив Валерій Запорожан.

Начальник економічного відділу Наталія Кадебська прозвітувала про усунення зауважень державного аудиту. Сьогодні і завжди основними пріоритетами в частині виконання Державного бюджету є прозоре, обґрунтоване планування та перерозподіл видатків, раціональне та ефективне використання фінансових ресурсів. Для планування подальших закупівель є необхідність провести на кафедрах аудит придбаного обладнання. Крім того, Наталія Кадебська запропонувала провести аудит ефективності використання приміщень університету.

В рамках засідання торкнулися й теми технологічного оснащення. Ректор Валерій Запорожан повідомив: ОНМедУ завжди був лідером за кількістю і якістю сучасного обладнання. «На кафедрах хірургічного профілю є багато апаратів, які в інших медичних закладах України відсутні. Тому вважаю, що обов’язково треба організувати курси для вдосконалення спеціалізації лікарів на базах наших університетських клінік якомога швидше, до кінця літа», — наголосив ректор.

В. о. проректора з науково-педагогічної роботи, професор Ірина Шмакова повідомила, що протягом 2017-2020 років оргтехніку та сучасне обладнання для використання в навчальному процесі отримали 18 кафедр, переважно клінічного профілю. Досвід кафедр акушерства та гінекології, хірургії №3, роботизованої та ендоскопічної хірургії показує: сучасне обладнання і технології мають використовуватися всіма кафедрам. Використання такої техніки перебуває під жорстким контролем: за допомогою чек-листів і журналів реєстрації фіксується обсяг проведених методик (втручань), кількість здобувачів освіти, лікарів-інтернів, лікарів-курсантів, які ознайомлені з інноваційними технологіями. Професор Шмакова запропонувала ввести методики та інші форми застосування нового обладнання в робочі програми, сформулювати теми практичних занять, лекцій, удосконалити форми підвищення кваліфікації для лікарів-курсантів з застосування інноваційних технологій у практиці.

Проректор з науково-педагогічної роботи, професор Костянтин Талалаєв доповів про стан пожежної безпеки та план створення комісії з оцінки ситуації в гуртожитку №3 конкретних заходів з протипожежної безпеки на території гуртожитків і адміністративних та учбових корпусів університету. Зі свого боку Валерій Запорожан запропонував зробити разом з пожежниками інформаційні стенди щодо правил поведінки, розміщення протипожежних засобів, планів евакуації, тощо. Комендантам всіх гуртожитків доручено скласти реєстр обладнань та їх придатність. Назначити кураторів гуртожитків, які повинні перевіряти стан гуртожитків щотижня. Спланувати навчання з пожежниками.