Валентина Величко: «Завдяки діяльності академіка Запорожана Валерія Миколайовича наш виш активно розвиває свої клінічні бази».

Величко Валентина Іванівна, д.мед.н., професор, зав. кафедри сімейної медицини Одеського національного медичного університету

 

Ваша кафедра – одна з наймолодших в університеті, розкажіть про неї.

Кафедра сімейної медицини була створена в 1998 році на базі кафедри терапії №2 факультету удосконалення лікарів. Першою завідувачкою стала професор, доктор медичних наук Попик Галина Степанівна.

Були роки, коли на кафедрі працювало понад 40 викладачів. Сьогодні на кафедрі працюють 24 співробітники. З них двоє професорів, шестеро доцентів, семеро кандидатів медичних наук, двоє заслужених лікарів України, дев’ятеро асистентів, із них у двох уже закінчені кандидатські дисертації – вони в Раді на етапі підготовки до захисту, у чотирьох асистентів дисертації вже на етапі планування. Всі наші працівники мають вищу кваліфікаційну категорію з різних медичних спеціальностей (сімейна медицина, терапія, педіатрія, неврологія, анестезіологія, кардіологія, ендокринологія тощо) І великий досвід практичної діяльності.

На кафедрі сімейної медицини проводиться додипломне навчання студентів 6-го курсу, післядипломне навчання: первинна спеціалізація лікарів-інтернів і вторинна спеціалізація лікарів за спеціальністю «загальна практика – сімейна медицина» і «терапія», а також курси підвищення кваліфікаційної категорії (стажування, тематичне удосконалення тощо).

Із 2013 року пройшли навчання на кафедрі 18 клінординаторів і 5 аспірантів.

У кафедри є філії в Миколаєві та Херсоні. Розкажіть про них. Херсонська філія відкрита в 2014 році. З чим це було пов’язано?

Так, у кафедри є філії в Миколаєві та Херсоні. У Миколаєві філія була відкрита з 1990 року, там наші клінічні бази – ЦПМСД №4 й обласна клінічна лікарня.

Херсонська філія відкрита в 2014 році у зв’язку з воєнним станом Криму, оскільки Херсонська область належала до Сімферопольського медичного університету. Клінічна база кафедри – міська клінічна лікарня імені Є.Є. Карабелеша.

Наявність філій у Херсоні та Миколаєві дає можливість лікарям цих областей проходити і інтернатуру, і післядипломне підвищення своєї кваліфікації, не виїжджаючи зі свого регіону.

Ви очолюєте кафедру з 2013 року. Як за цей час змінилася кафедра, та й університет загалом?

За останні сім років кафедра за сприяння адміністрації інтенсивно розвивається. Здобули післядипломну освіту 635 сімейних лікарів і терапевтів, 162 лікарі-інтерни Херсонської області, 659 сімейних лікарів і терапевтів та 164 лікарі-інтерни Миколаївської області, 938 сімейних лікарів і терапевтів та 212 лікарів-інтернів Одеської області.

Кафедра організовує й бере участь у проведенні українських і міжнародних науково-практичних конференцій, семінарів, круглих столів і майстер-класів з актуальних питань сімейної медицини.

На кафедрі відкрито Асоціацію сімейної медицини Одеського регіону, що регулярно проводить щомісячні засідання.

На кафедрі з лютого 2020 року створено Школу діабету і надлишкової ваги для пацієнтів. Її задумали як соціальний проєкт.

А якщо говорити про зміни в університеті загалом, то завдяки діяльності ректора академіка Запорожана Валерія Миколайовича наш виш активно розвиває свої клінічні бази. Валерій Миколайович, один із перших ректорів медичних вишів України, організував багатопрофільну університетську клініку, на базі якої розвиваються інноваційні медичні технології.

Відкриття стимуляційних класів дало можливість студентам, лікарям-інтернам і лікарям різних спеціальностей вдосконалити свої практичні навички в умовах, максимально наближених до клінічної ситуації.

Наш університет постійно вдосконалюється та реорганізовується з урахуванням мінливих міжнародних сучасних рекомендацій, що дає змогу нашим співробітникам займати конкуруючу позицію серед лідерів медичної освіти та надання якісної медичної допомоги. Створено широкі можливості міжнародної співпраці для медичної спільноти, в якій можуть брати участь абсолютно всі: від студента до лікаря-фахівця.

У перспективі, безумовно, існують великі можливості для розвитку університету загалом і його підрозділів.

Який у вас сьогодні науковий напрям, над чим працюєте?

Сьогоднішня тема науково-дослідницької роботи кафедри: «Вікові особливості лікування та реабілітації пульмонологічних, ендокринологічних захворювань у пацієнтів із надмірною масою тіла в практиці сімейного лікаря». На цю тему були захищені три дисертації й отримані патенти на винаходи «Спосіб комплексного лікування і профілактики ускладнень плечового періартриту в пацієнтів на тлі надлишкової маси тіла або ожиріння», «Спосіб моделювання ожиріння», «Спосіб комплексного лікування та профілактики пацієнтів із бронхіальною астмою на фоні надлишкової маси тіла або ожиріння».

Працівники кафедри опублікували понад 236 статей і тез із науково-методичної роботи, з них шість – у SCOPUS, WEB-Sсience. Співробітники кафедри є співавторами національного підручника «Сімейна медицина» в трьох книгах трьома мовами. Крім цього, в співавторстві видано шість навчальних посібників і три методичні рекомендації для сімейних лікарів, національні протоколи надання медичної допомоги.

Які плани кафедри на 2020 рік?

Серед планів на 2020 рік – і далі рости, розвиватися на благо університету та для здоров’я одеситів. І, звісно, все це вдасться за умови повернення на посаду ректора В.М.Запорожана, який завжди створював умови для вдосконалення абсолютно всім співробітникам нашого дійсно унікального вишу.