Університетська клініка ОНМедУ – центр надання допомоги пацієнтам зі складними проявами онкологічних захворювань

Хірургічне лікування новоутворень великих розмірів із залученням у патологічний процесс декількох органів або цілих органокомплексів є серйозним викликом для будь-якого онколога через високу складність та значні ризики. Університетська клініка Одеського національного медичного університету є центром надання допомоги пацієнтам, яким не змогли зарадити у більшості лікувальних закладів. Висококваліфіковані спеціалісти у складі багатопрофільних команд щодня перебувають у пошуку оптимальних шляхів вирішення клінічних завдань підвищеної складності.

До Університетської клініки Одеського національного медичного університету звернулася пацієнтка зі скаргами на збільшення живота у розмірах протягом року та загальну слабкість. За даними досліджень була виявлена пухлина великих розмірів, що локалізувалася в черевній порожнині і тазу. У лютому 2022 року хвора проходила обстеження в лікувальних закладах міста, в результаті якого було встановлене кишкове походження пухлини із ураженням яєчників. Після проходження 5 курсів поліхіміотерапії динаміка була негативною за рахунок збільшення у розмірах новоутворення до умовних 196х215х290 мм зі зміщенням петель кишечника, компресією сечовидільної системи та порушенням функції нирок.  За результатами комплексного обстеження був встановлений діагноз: Cr висхідного відділу ободової кишки  з гігантським mts у яєчники.

Стан після 5 курсів неоад’ювантної поліхіміотерапії:
негативна динаміка за рахунок збільшення новоутворення;
компрессія пухлиною обох сечоводів; анемія легкого ступеня.

До лікування була залучена команда у складі клінічних онкологів, онкохірургів, онкогінекологів, онкоурологів, анестезіологів та кардіологів. Після ретельного аналізу клінічної ситуації, з огляду на прогресування захворювання з порушенням функції органів декількох систем та відсутність відповіді на попереднє лікування, прийняте рішення щодо доцільності виконання оперативного втручання з метою видалення пухлини та відновлення порушених функцій у адекватному та достатньому обсязі.

Хірургічна бригада у складі: В’ячеслав Максимовський (к.мед.н., завідувач відділення хірургічного профілю, доцент кафедри променевої діагностики, терапії, радіаційної медицини та онкології), Роман Чистяков (онкохірург, хірург-уролог вищої категорії, асистент кафедри променевої діагностики, терапії, радіаційної медицини та онкології), Валерія Варбанець (лікар-хірург, лікар-уролог, асистент кафедри хірургії #3), Олександр Дузенко (лікар-анестезіолог)- виконали багатоетапне втручання в обсязі: цистоскопія, катетеризація обох сечоводів; циторедукція, екстирпація матки з придатками, правостороння геміколектомія; уретероліз.

Операція тривала протягом 6 годин та завершилася відповідно з запланованим обсягом. У післяопераційному періоді ускладнень не спостерігалося, пацієнтка повністю відновила здатність до самообслуговування, порушені функції органів почали покращуватися.

На сьогоднішній день Університетська клініка ОНМедУ завдяки високій кваліфікації спеціалістів, що невпинно вдосконалюють свої знання та навички, а також технічному обладнанню, яке відповідає рівню світових високоспеціалізованих центрів, має можливість відтворювати на практиці індивідуальний підхід до кожного пацієнта зі складними проявами онкологічних захворювань.