Багатопрофільний медичний центр Університетської клініки ОНМедУ

Багатопрофільний медичний центр Університетської клініки ОНМедУ – вагомий приклад розвитку сучасного закладу з охорони здоров’я, який виконує не тільки лікувальні функції, але й є місцем отримання глибоких знань та професійних навичок студентами та інтернами, а також, водночас, майданчиком для наукової діяльності викладачів і співробітників кафедр.