У День науки – видатному вченому

Еміль Золя писав: «Весь сенс життя полягає в нескінченному завоюванні невідомого, у вічному зусиллі пізнати більше».

У День науки від імені колективу Одеського національного медичного університету вітаємо багаторічного ректора, незмінного лідера, голову Вченої ради — академіка Валерія Миколайовича Запорожана. Вічний рушій учених на шляху наукових відкриттів, чимало з них здійснені в стінах нашого університету — науковому центрі півдня України. Всесвітньо відомий вчений із надзвичайно широким діапазоном знань і нестримною енергією, спрямованою на збереження життів та підвищення професійної підготовки лікарів.
Внесок Валерія Миколайовича в розвиток медичної науки неоцінений. Він створив одну з перших в Україні генетичних лабораторій та НДІ молекулярно-генетичної і клітинної медицини, відкрив новий науковий напрям – генетичну медицину, що дало можливість розробляти та впроваджувати нові методи діагностики і лікування найбільш тяжких захворювань людини. Зробив перші операції із застосуванням органозберігаючих технологій — ендоскопічних, кріохірургічних і лазерних методів. Коло наукових інтересів охоплює акушерство і гінекологію, онкологію, імунологію, генетику.

За його ініціативи в Україні вперше були створені центри сімейного здоров’я та ендоскопічної лазерної хірургії. Валерій Миколайович Запорожан очолив перший в Україні центр із лікування передпухлинних станів у гінекології. Обґрунтував нову науку — нооетику. Талановитий хірург із бездоганним володінням технікою найскладніших операцій. Першопроходець і новатор, наділений рідкісною здатністю відчувати нове в науці та керувати змінами.
Валерій Миколайович — визначальна постать для Одеського національного медичного університету, його інтелектуальний і моральний центр. Він є ініціатором створення університетських клінік, регіональних лікувально-діагностичних центрів, Науково-інноваційного центру практичної підготовки лікаря, робота яких спрямована на підготовку висококваліфікованих фахівців із медицини. Впроваджена компетентнісна підготовка студентів, створена потужна технологічна база, аналогів якій в Україні не існує.
Йому належать понад 700 наукових праць, зокрема 50 монографій, 35 підручників і навчальних посібників. Він обраний членом 19 закордонних університетів, академій, асоціацій, має численні міжнародні нагороди та є засновником відомої в Україні наукової школи. Він наставник і вчитель для багатьох учених і лікарів.

Для багатотисячного колективу Валерій Миколайович – душа і мозок університету – приклад людини принципової та вимогливої. Кожну справу, за яку він береться, він робить самовіддано. Як перфекціоніст не зупиняється, допоки не досягне найвищого результату. Його вирізняє людяність, емпатія, повага до інших, турбота про тих, хто поруч. Усе це, а також міжнародне визнання академіка Валерія Миколайовича Запорожана є запорукою міжнародного авторитету Одеського медуніверситету та України загалом.

 

Від імені колективу університету
в.о. ректора – д. мед. н.,професор Р.С.Вастьянов
Голова профспілкового комітету – Заслужений лікар, д. мед. н.,професор Ю. В. Сухін
Голова конференції трудового колективу – Заслужений діяч науки та техніки, д. мед. н., професор Ф.І. Костєв