Студентська рада міжнародного факультету відвідала гуртожитки!

23 грудня 2018 року, відповідно до розпорядження по університету №156 від 20.12.2018 року, декан міжнародного факультету доц.Бурячківський Е.С. відвідав гуртожитки ОНМедУ разом із студентським активом: головою студентського самоврядування Алі Саеб Слеман Абдуррахманом, головою соціально-побутової комісії Імраном Саїдом Амером та головою інформаційної комісії Ал-Сарайрах Моад Аднан Хасаном.
Були проведені бесіди з міжнародними та відчизняними студентами про правила проживання та поведінки в гуртожитках університету, особливо в різдвяні дні.
Декан відповів на запитання, що турбують студентів. Проблеми, які існують в гуртожиках, будуть вирішуватись деканатом міжнародного факультету разом з адміністрацією ОНМедУ в найближчий термін.
В цілому, обстановка в гуртожитках спокійна, санітарний стан задовільний, пропускний режим суворо дотримується.