Щодо студентських олімпіад, конкурсів та турнирів

МОН України інформує, що відповідно до статті 29 Закону України “Про захист населення від інфекційних хвороб”, Постанови Кабінету Міністрів України від 26 серпня 2020 р. №760 “Про внесення змін до деякіх актів Кабінету Міністрів України” та з метою запобігання поширенню на теріторії України гострої распіраторної хвороби COVID-19? спричиненої коронавірусом
SARS CoV-2, проведення студентських олімпіад, конкурсів та турнирів переноситься на період загальнонаціонального карантину.

Переглянути документ