Семінар для студентів та молодих вчених “Актуальні питання реабілітації хворих з гострими порушеннями мозкового кровообігу”

У зв’язку з широкою розповсюдженістю гострих порушень мозкового кровообігу, небезпечністю хвороби, складністю реабілітації наслідків цього захворювання та необхідністю підвищення обізнаності студентів та молодих вчених щодо питань реабілітації хворих з гострими порушеннями мозкового кровообігу, Товариство молодих вчених та Студентське наукове товариство разом з Профкомом ОНМедУ спільно з університетською клінікою та кафедрами ОНМедУ провело 05 квітня науково-практичний семінар для студентів та молодих вчених “Актуальні питання реабілітації хворих з гострими порушеннями мозкового кровообігу”.

Протягом дня було заслухано 12 доповідей провідних спеціалістів в галузі лікування та реабілітації мозкових інсультів. Пролунали нові цікаві підходи до лікування та випадки з клінічного досвіду визнаних працівників охорони здоров’я таких як: головний лікар університетської клініки ОНМедУ, завідувача кафедри неврології, к. мед. н, доцента Муратової Т. М., завідувач кафедри фізичної реабілітації, спортивної медицини, фізичного виховання і валеології, д. мед. н., професор Юшковська О. Г., професор кафедри неврології, д. мед. н. Стоянов О. М., керівник інсультної служби університетської клініки ОНМедУ, асистент кафедри неврології, к. мед. н, Храмцов Д. М., доцент кафедри неврології, к. мед . н. Добровольський В. В., завідувач кафедри реабілітаційної медицини, д. мед. н., професор Шмакова І. П., завідувач відділенням медичної реабілітації та фізіотерапії Моршнєв Ю. Ю., к. мед. н., доцент Шаповалова Г. А., к. мед. н. Волянська В. С., асистент кафдери неврології, к. мед. н. Ворохта Ю. М., логопед університетської клініки ОНМедУ Мусоріна Н. В., лікар-реабілітолог університетської клініки ОНМедУ Котов С. А.

Після теоретичної частини студенти та молоді вчені мали нагоду підвищити свою кваліфікацію та опанувати практичні навички на рівні світових стандартів за останніми вдосконаленням з питань діагностика та визначення лікувальної тактики при орофарингеальній дисфагії та кінезіотерапевтичного тейпування, а також навчитись правильно підраховувати бали за шкалою NIHSS (Шкала тяжкості інсульту Національних інститутів здоров’я CША). Матеріал що представили лікар-реабілітолог університетської клініки ОНМедУ Котов С. А. та асистент кафдери неврології, к. мед. н. Ворохта Ю. М. базувалися на найсучасніших консенсусах та протоколах з неврології та реабілітаційної медицини.

Для контролю якості знань, які учасники семінару отримали впродовж дня активної роботи організатори провели брейн ринг «Сучасні підходи до реабілітації ГПМК».  Під час цих інтелектуальних змагань мали місце всі питання, які були розглянуті протягом доповідей та тренінгів. Команда переможців отримала сучасні книги з неврології та інсультології, та унікальну можливість стажування в сучасноій інсультній службі університетської клініки ОНМедУ під керівництвом її керівника к. мед. н, Храмцова Д. М.