Real Life ОНМедУ у 2017 році – прогрес у навчанні студентів і лікувальній практиці