Професор Антоненко: Вектори розвитку, прокладені Валерієм Запорожаном, повинні бути продовжені

Кафедра фармакології медичного факультету Новоросійського університету, попередника сучасного Одеського національного медичного університету, створена в травні 1902 року. Очолив кафедру від моменту її створення професор Борисов Петро Якович, учень І.П. Павлова, І.М. Сеченова, С.П. Боткіна, І.Р. Тарханова та інші. Надалі кафедру очолювали такі вчені – професори Д.М. Лавров, С.В. Циганов, Я.Б. Максимович, В.Й. Кресюн. Зараз кафедра носить назву «кафедра фармакології та фармакогнознії», про те, яка кафедра сьогодні, розповів в. о. професора кафедри фармакології та фармакогнознії, д.мед.н., професор Антоненко П.Б.

Які основні наукові напрями? Чи багато доцентів, професорів працює на кафедрі?

Співробітники кафедри у своїй роботі поєднують викладацьку та наукову діяльність. Основна увага колег спрямована на доклінічне вивчення нових комплексних сполук металів (створені колективом професора І.Й. Сейфулліної, ОНУ ім. І.І. Мечникова), генетичних закономірностей розвитку та лікування таких соціально значущих захворювань, як туберкульоз, вірусний гепатит В (у співпраці з Одеським обласним центром соціально значущих захворювань і Одеською міською інфекційною лікарнею). Сьогодні заняття з дисципліни «фармакологія» проводять 2 професори, 2 доценти, 1 старший викладач і 6 асистентів. 75% викладачів кафедри мають науковий ступінь – доктора або кандидата медичних наук. На кафедрі виконується дві дисертаційні роботи. В цей час кафедра проходить реорганізацію, утворюється нова кафедра фармакології і фармакогнозії.

Які досягнення кафедри можна відзначити за останні роки?

Одним із найбільш значущих показників ефективності роботи викладачів кафедри є успішність студентів у складанні ліцензійного іспиту КРОК-1 (аналог ЗНО у студентів медичних і фармацевтичних вишів) із дисципліни «фармакологія». Завдяки скрупульозній роботі викладачів кафедри впродовж останніх п’яти-семи років найвищі бали студенти університету отримують із нашої дисципліни, причому це спостерігається на всіх факультетах нашого університету. Для викладання навчального матеріалу на практичних і лекційних заняттях співробітники використовують індивідуальний підхід до кожного студента. Також на заняттях розглядають сучасні аспекти лікування захворювань. Крилата фраза «Студент – це не посудина, яку треба заповнити, а факел, який треба запалити» – ось девіз роботи викладачів кафедри фармакології. Приємно зазначити, що за результатами опитування студентів університету в 2019 році одразу двоє викладачів кафедри потрапили до десятки кращих викладачів ОНМедУ. Працівники кафедри регулярно беруть участь у написанні національних підручників із фармакології, постійно оновлюють навчально-методичні посібники. Майже половина викладацького штату кафедри пройшла цикл підвищення кваліфікації впродовж минулого навчального року. Особлива увага приділяється викладання предмету в іноземних студентів, зокрема англійською мовою. Приблизно 82% професорсько-викладацького складу закінчили курси вивчення англійської мови з подальшою сертифікацією знань на рівні В2 і вище, що дає їм можливість викладати фармакологію англійською мовою.

Другим важливим аспектом роботи нашого професорсько-викладацького колективу є наукова діяльність. Одним із показників успішності такої роботи є публікація результатів досліджень у наукометричних журналах, насамперед наявних у базах Scopus, Web of Science, Pubmed. Кожен другий викладач кафедри має наукові публікації в журналах бази Scopus. Протягом останніх двадцяти років на кафедрі було виконано й успішно захищено кілька десятків дисертаційних робіт, співробітники кафедри беруть активну участь у роботі наукових журналів ОНМедУ (робота в редакції журналів, рецензування статей). Кафедра підтримує наукову співпрацю з лікувальними та науковими установами як України, так і зарубіжних країн (Польща, Іспанія).

На Ваш погляд, Одеський національний медичний університет дає якісну освіту?

Упевнений, що під час навчання в ОНМедУ студенти здобувають хорошу освіту, це підтверджується відмінними результатами під час складання ліцензійних іспитів КРОК-1,2,3, а також успішним працевлаштуванням випускників у сфері охорони здоров’я після завершення навчання. Крім того, випускники нашого університету підтверджують рівень своїх знань у сфері охорони здоров’я в країнах практично всіх континентів – Євразії, Америки, Австралії. Реформа національної системи охорони здоров’я, перехід на міжнародні протоколи діагностики та лікування пацієнтів висувають нові вимоги до якості та методів викладання. Працівники університету успішно відповідають на ці виклики та наближають викладацьку та наукову діяльність до сьогоднішніх реалій. Викладачі та студенти ОНМедУ успішно адаптувалися до проведення занять в онлайн-форматі, в зв’язку з карантином. Це проведення онлайн-лекцій і практичних занять, складання підсумкових іспитів і розв’язання тестових завдань.

ОНМедУ чимось відрізняється від інших медвишів країни?

ОНМедУ є флагманом медичної та фармацевтичної освіти в Північному Причорномор’ї. Саме в нашому університеті вперше в Україні серед медичних вишів було запроваджене викладання англійською мовою. Також уперше були відтворені клінічні бази університету у вигляді Університетської клініки. На кафедрах університету поєднується досвід старшого покоління викладачів з ініціативністю і мобільністю молодого покоління. Університет проводить системну професійну орієнтаційну роботу серед випускників шкіл. Адміністрація вишу докладає значних зусиль для підготовки студентів до ліцензійних іспитів КРОК-1,2,3 – це і створення навчальних баз тестів, доступних студентам онлайн і офлайн; заснування та розвиток університетського центру оцінювання якості знань, організація класів симуляційної медицини. Завдяки всім цим заходам значно зросли результати написання ліцензійних іспитів КРОК-1,2,3 студентами університету. Поступово паперовий обіг документів в університеті витісняється електронними та цифровими носіями (елементи «діджиталізації»). Університет провів реконструкцію головного корпусу, наукової бібліотеки та значної частини анатомічного корпусу університету. Побудовано та введено в експлуатацію будівлю студентської бібліотеки. Зараз тривають ремонти й оновлення обладнання в кількох клінічних корпусах університету, створено науково-дослідний інститут Трансляційної медицини. Почесними професорами нашого університету є багато відомих вчених, зокрема й Нобелівських лауреатів. Усе разом це пояснює передові позиції ОНМедУ серед медичних і фармацевтичних вишів України.

Ситуація, що склалася 2018 року, на Ваш погляд, вплинула на життєдіяльність університету?

Вважаю, що події 2018 року мали негативні наслідки для роботи колективу та реноме університету. Нормальна робота університету і колективу була відновлена завдяки послідовній роботі адміністрації та колективу на чолі з в.о. ректора професором Вастьяновим Русланом Сергійовичем, завдяки зусиллям голови Вченої ради університету, академіка Запорожана Валерія Миколайовича та багатьох інших. Правова оцінка подій 2018 року в нашому університеті була неодноразово викладена представниками чинної адміністрації, а також відображена в численних судових рішеннях, із якими я, безумовно, погоджуюся.

Як оцінюєте ректорство Запорожана Валерія Миколайовича?

Безумовно, позитивно. З рук Валерія Миколайовича я свого часу отримував диплом спеціаліста з відзнакою, диплом доктора медичних наук і атестат професора. Під керівництвом академіка Запорожана Валерія Миколайовича в університеті було запроваджено викладання медицини, стоматології, а пізніше й фармації англійською мовою, була створена університетська клініка, відтворюється університетський кампус, створені класи симуляційної медицини і НДІ трансляційної медицини, нашому університету було присвоєно статус «національний», створено видавничий центр університету. Упевнений, що ці вектори розвитку повинні бути продовжені.

Цього року ОНМедУ – 120. Чим пишаєтеся?

Безумовно, маємо чим пишатися. Біля витоків нашого медичного університету стояли такі відомі професори, як В.В.Підвисоцький, О.О.Богомолець, Д.К.Заболотний. На завідування кафедрами запрошували вчених зі світовим іменем, які мали досвід роботи в зарубіжних лабораторіях. Надалі клініки університету очолювали відомі лікарі та вчені М.Д.Стражеско, Ф.Г Яновський, М.О.Ясиновський, В.П.Філатов і багато інших. Сьогодні наш ВНЗ є провідним медичним університетом, входить до Міжнародної та Європейської асоціації університетів. Сьогодні на 7 факультетах і 63 кафедрах навчаються понад 7000 студентів і курсантів. Навчальний процес забезпечують більше як 1000 викладачів. Університет має 12 навчальних корпусів з унікальною матеріально-технічною базою, що гарантує впровадження в навчальний процес і лікувальну практику сучасних досягнень медичної науки. Наприклад, ідеться про малоінвазивні методи лікування, трансплантологію, індивідуальне лікування з урахуванням генетичних особливостей пацієнтів. Створено унікальні науково-лікувальні відділи, власні стоматологічні та багатопрофільні університетські клініки тощо. Функціонує сучасний видавничо-поліграфічний комплекс, завдяки якому університет самостійно видає навчальні посібники та підручники для студентів ВНЗ, редагуються і друкуються чотири наукові журнали. Водночас щодня вимоги до сфери медичної освіти та медицини загалом ускладнюються, що потребує подальшого поступального розвитку ОНМедУ, але й це під силу колективу університету.

Які плани на новий навчальний рік?

У новому навчальному році колектив кафедри працюватиме над інтенсифікацією науково-дослідницької роботи, плануванням нових і виконанням поточних дисертаційних робіт, підвищенням показника рівня кваліфікації, отриманням ступеня кандидата і професора медичних наук співробітниками, публікацією результатів досліджень у наукових журналах, зокрема й у зарубіжних.