Адміністрація та керівники підрозділів ОНМедУ відновлюють прийом з особистих питань

З 1 червня, у зв’язку з поліпшенням ситуації, пов’язаної з гострою респіраторною хворобою COVID-19, науково-педагогічні працівники, співробітники наукових підрозділів, адміністративно-управлінський, господарський та навчально-допоміжний персонал  Одеського національного медичного університету припинили виконання своїх посадових обов’язків дистанційно та відновили режим роботи закладу згідно з Правилами внутрішнього трудового розпорядку.

Зокрема, адміністрація та керівники підрозділів закладу відновлюють прийом співробітників, студентів та їхніх батьків з особистих питань.

Розклад прийому громадян за посиланням:

Графік прийому громадян з особистих питань адміністрацією університету та керівниками підрозділів