Призначено стипендії Кабінету Міністрів України молодим вченим ОНМедУ

Згідно із Постановою Комітету  з Державних премій України в галузі науки і техніки від 04 листопада 2022 р. № 6 було призначено стипендії Кабінету Міністрів України молодим вченим Одеського національного медичного університету – викладачам кафедри фармакології та фармакогнозії – доценту Приступі Богдану Володимировичу та старшому викладачу Богату Світлані Ігорівні.

Наукова діяльність Приступи Б.В. присвячена пошуку та розробці нових трансдермальних лікарських засобів з високою біодоступністю синтетичного та рослинного походження. Значна частина наукових досліджень особисто проводиться у співробітництві з Фізико-хімічним інститутом ім. О.В. Богатського НАН України. Він володіє фармакологічними, фармакогностичними, фізико-хімічними, спектроскопічними, радіоізотопними, біохімічними, статистичними методами дослідження та сучасними методами in silico. На сьогоднішній день, доцент Приступа Б.В. захищає Батьківщину в лавах ЗСУ!

Наукові дослідження Богату С.І. знаходяться на стику стоматології та фармації та присвячені актуальній темі сучасної медицини – боротьбі із антибіотикорезистентністю бактерій та пошуку нових біологічно активних речовин із антибактеріальною активністю. Пошук нових антибактеріальних агентів Богату С.І. проводить серед природних сполук рослинного походження (флавоноїди, дубильні речовини, алкалоїди), досліджуючи лікарські рослини Півдня України та їх антибактеріальну активність, зокрема проти бактерій-пародонтопатогенів, які є резистентними до антибіотиків, традиційно застосовуваних в стоматології та спричинюють розвиток як стоматологічної, так і загально соматичної патології. Наразі, ст. викладач Богату С.І. проходить стажування на кафедрі фармацевтичної біології Університету Грайфсвальду (Німеччина).

Обидва науковці проводять пошукові дослідження за темами своїх докторських дисертацій. Вітаємо їх з високими науковими досягненнями та бажаємо подальших успіхів!