Почала свою роботу науково-практична конференція з міжнародною участю «Сучасні медичні технології в педіатричній науці, практиці, сімейній медицині та освіті», присвячена пам’яті академіка Б.Я.Резніка

Сьогодні почала свою роботу науково-практична конференція з міжнародною участю «Сучасні медичні технології в педіатричній науці, практиці, сімейній медицині та освіті», присвячена пам’яті академіка Б.Я.Резніка, яка проводиться щорічно.

Високий рівень і статус конференції підтверджує факт її внесення до реєстру з’їздів, конгресів і заходів МОЗ України та НАМН України

Безсумнівно її науково-практичне значення, яке визначається широким колом обговорюваних проблем в контексті реформування системи охорони здоров’я і стандартизації надання медичної допомоги дитячому населенню.

Високий авторитет нашої конференції традиційно підтримується визнаним професіоналізмом запрошених доповідачів та участю лікарів з усіх регіонів України.

Цього року конференція як завжди проходить з Міжнародною участю. У ній бере участь група дослідників з Державного університету медицини і фармації імені Н. Тестеміціан на чолі з провідним фахівцем і керівником педіатричної служби Молдови Нінель РЕВЕНКО

Як і в усі попередні роки, підготовка програми та реалізація конференції проходить в тісній координації з Департаментом охорони здоров’я Одеської обласної державної адміністрації та Департаментом охорони здоров’я Одеської міської ради.

Наші щорічні конференції стали чудовою школою студентів, інтернів, аспірантів, майстер-класом застосування передових наукових технологій і використання методів доказової медицини.

Конференції по праву можна розглядати в контексті історії ОНМедУ і Одеської асоціації педіатрів. Одеський національний медичний університет готується відзначити 120-ту річницю від дня заснування, Одеська асоціація лікарів педіатрів і неонатологів налічує більш ніж столітню історію свого безперервного існування. Регулярні науково-практичні конференції на протязі більше 10 років стали інструментом підтримки та розвитку сформованих наукових, професійних і історичних традицій. З іншого боку, самі ці конференції є важливим елементом історії педіатрії України, а їх учасники – по суті творцями цієї історії!