Освіта через все життя

Життя  диктує нові вимоги до рівня знань і вмінь працівників сфери охорони здоров’я, що пов’язано з розвитком науки, техніки та медичних технологій. Адже у сучасному суспільстві репутація фахівця оцінюється за його професійною медичною компетентністю, навичками комунікації та особистим зростанням, які дають змогу якісно і ефективно вести  свою діяльність. Всім цим й обумовлена необхідність безперервної професійної освіти, яку невпинно  запроваджує МОЗ України.