Одеський медичний журнал

Включення «Одеського медичного журналу» до реєстру наукових спеціалізованих видань категорії «Б»– результат кропіткої роботи співробітників та керівництва ОНМедУ!

Договір, укладений між університетом та видавництвом «Гельветика», дозволить значно розширити аудиторію видання. А впровадження сучасних підходів та залучення видатних вітчизняних та зарубіжних науковців до створення публікацій вже стали основою для подальшого розвитку журналу.