«Протидія насильству в сім’ї» – суміжний цикл для лікарів – інтернів усіх спеціальностей

Насильство є однією з найбільш розповсюджених форм порушення прав людини. Зазвичай, найбільше страждають від насильства жінки, діти та люди похилого віку. Найпоширенішим і найбільш складним для протидії є домашнє насильство. Насильство в сім’ї або родині притаманне для багатьох держав, незважаючи на їх позитивні здобутки у законодавчій, політичній та практичній сферах.

Домашнє насильство в Україні – причина 100 тисяч днів госпіталізації, 30 тисяч звернень до відділів травматології, 40 тисяч викликів лікарів. Водночас, лише 10 % постраждалих звертаються за допомогою.

Захист дітей від жорстокості, попередження злочинів проти них є надзвичайно важливим, соціально значущим і актуальним завданням, вирішення якого носить міждисциплінарний характер.

На кафедрі педіатрії №3 з післядипломною підготовкою проводиться суміжний цикл для лікарів – інтернів усіх спеціальностей «Протидія насильству в сім’ї», який розрахований на 6 годин (1 доба) і складається з 3 семінарських занять по 2 години кожне.

Головною метою курсу є поглиблення теоретичної підготовки з основних питань протидії насильства у сім’ї та удосконалення практичних навичок лікарів-інтернів щодо особливостей обстеження та лікування дітей, які постраждали внаслідок застосування насильства у сім’ї. На семінарських заняттях лікарі – інтерни знайомляться з визначенням домашнього насильства, його видами та проявами, навчаються визначати причини та працювати з наслідками жорстокого поводження з дітьми. Знайомляться з правовою базою з питань протидії насильства у сім’ї: закон «про запобігання та протидію домашньому насильству» від 7.12.2017 №2229 – VIII

Розв’язати проблему насильства щодо неповнолітніх можна тільки у разі спільної роботи медичних працівників, педагогів, батьків і всіх дорослих, які так чи інакше причетні до виховання дітей.