Наступний видатний випускник ОНМедУ- Академік Резник Борис Якович

Радянський і український вчений-педіатр, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри дитячих хвороб Одеського державного медичного університету (1972-1997), Народний депутат України 1-го скликання, лауреат двох Державних премій України в галузі науки і техніки, автор понад 300 наукових робіт, в тому числі 14 монографій і 2 підручників для студентів медичних вузів.
Академік Резник вніс великий внесок у вирішення проблеми одного з найпоширеніших спадкових захворювань – муковісцидозу. На основі глибокого вивчення патогенезу цього захворювання була розроблена система комплексної терапії, яка визнана на міжнародних конгресах з муковісцидозу. Спільно з Міжнародною Інтегрованої Асоціацією охорони здоров’я (Великобританія) виконувалася програма «TACIS-Lien» (допомога сім’ям дітей, хворих на муковісцидоз); проводилась спільна наукова робота з британськими лікарями з Королівського Бромптонского госпіталю, Європейським співтовариством допомоги дітям з муковісцидозом. За цикл робіт в галузі медичної генетики, в тому числі «Спадкові захворювання і вроджені вади розвитку в перинатальній практиці» академік АМН Борис Якович Резник був удостоєний Державної премії України 1997 року.
Його учнями були: член-кореспондент АМН України М. Л. Аряєв, лауреат Державної премії України І.Л. Бабій, Заслужений діяч науки і техніки О. В. Зубаренко, Лауреат Державної Премії України Мінков І.П.
Крім наукової діяльності, Борис Якович проводив велику громадську роботу. Був народним депутатом України трьох скликань, членом Правління Української Асоціації дитячих лікарів, головою Одеської Асоціації педіатрів, членом редакційних колегій багатьох медичних журналів.
З великою радістю Рада Студентського Наукового Товариства і Рада Товариства Молодих Вчених Одеського національного університету запрошують студентів та молодих вчених разом із міжнародними спеціалістами взяти участь у науково-практичній конференції «Сучасні теоретичні та практичні аспекти клінічної медицини», присвяченій 90-річчю з дня народження Б. Я. Резника.
Конференція відбудеться на базі університету 18-19 квітня 2019 року.
У програма конференції входять пленарне та секційні засідання і нагородження переможців.