Наказ про запобігання коронавірусу COVID-19 в ОНМедУ