Найкраща електронна бібліотека України в ОНМедУ!

Завдяки найкращій електронній бібліотеці в Україні студенти Одеського національного медичного університету можуть вивчати праці провідних вчених усього світу.