«МЕДИЧНА СИМУЛЯЦІЯ – ПОГЛЯД У МАЙБУТНЄ» (впровадження інноваційних технологій у Вищу Медичну Освіту України)

7-8 лютого 2020 року у Вінницькому національному медичному університету імені М. І. Пирогова відбулася конференція з міжнародною участю «Медична симуляція – погляд у майбутнє», основною метою якої є впровадження інноваційних технологій у Вищу Медичну Освіту України, та семінар: «Сучасні стратегії розвитку вищої медичної освіти в Україні», де було розглянуто освітні стратегії та технології (проблема-орієнтоване навчання, міждисциплінарна освіта, командна робота, пацієнт як об’єкт медичної освіти, використання цифрових технологій).
Одеський національний медичний університет на конференції представляли проректор з науково-педагогічної роботи, професор, доктор медичних наук Марічереда Валерія Геннадіївна, в.о. керівника Центру підготовки та складання ОСКІ, кандидат медичних наук Рогачевський Олександр Петрович, провідний фахівець Центру підготовки та складання ОСКІ, кандидат економічних наук, доцент Борщ Вікторія Ігорівна з доповіддю «Слабкі та сильні сторони іспиту у форматі ОСКІ як інструмент оцінювання клінічних компетенцій студентів в Одеському національному медичному університеті», професор кафедри акушерства та гінекології №1, Волянська Алла Георгієвна з доповіддю “Акушерство та гінекологія в ОСКІ – “за” та “проти”.
На конференції та семінарі були висвітлені питання сучасних світових тенденцій розвитку медичної освіти та їх імплементації в освітній процес вищих медичних навчальних закладів, проблеми розвитку додипломної, післядипломної та неперервної освіти в Україні, питання запровадження новітніх технологій оцінювання в вищій медичній школі, зокрема ОСКІ.
Приємно відмітити, що Одеський національний медичний університет є одним з лідерів впровадження інноваційних технологій, симуляційної освіти та ОСКІ.

Переглянути фото
Ще більше фото