Її покликання — служіння медицині

Ніна Анатоліївна Мацегора народилася в творчій родині художників 24 червня 1950 р. Мета бути лікарем здійснилась у 1974 р. після здобуття вищої освіти в Смоленському державному медичному інституті. З 1975 р. професійна діяльність Н. А. Мацегори пов’язана з Одесою. Інтернатура за фахом «Терапія» в Одеському медичному інституті ім. М. І. Пирогова, робота дільничним терапевтом в поліклініці № 20, лікарем-терапевтом у стаціонарі сприяли формуванню лікарського професіоналізму та ініціювали бажання продовжити лікарську діяльність у поєднанні з реалізацією наукових досліджень і пошуком нових методик лікування хворих. З 1983 по 1989 р. діяльність Ніни Анатоліївни Мацегори пов’язана з Одеським НДІ курортології та фізіотерапії МОЗ України, де нею була успішно захищена кандидатська дисертація «Ефективність застосування низькоінтенсивного лазерного випромінювання в комплексному санаторно-курортному лікуванні виразкової хвороби 12-палої кишки».

З 1989 р. почалась активна науково-педагогічна діяльність в ОНМедУ: асистент, з 1991 р. — доцент кафедри терапії № 2 ФУЛ, з 1996 по 2013 р. діяльність Ніни Анатоліївни пов’язана з кафедрою професійної патології, клінічної, лабораторної та функціональної діагностики. У 2005 р. Ніна Анатоліївна успішно захистила докторську дисертацію за темою «Диференційне застосування фізичних факторів у комплексному відновному лікуванні хворих на жовчнокам’яну хворобу після ударно-хвильової літотрипсії або холецистектомії», у 2007 р. вона обрана на посаду професора кафедри. Професор Ніна Анатоліївна Мацегора брала активну участь у становленні та розвитку факультету післядипломної освіти: створила робочі програми з лабораторної та функціональної діагностики, читала курс лекцій за розділами «Гастроентерологія», «Кардіоревматологія», «Пульмонологія», «Нефрологія», «Клінічна лабораторна діагностика», «Функціональна діагностика», проводила семінарські та практичні заняття зі студентами за фахом «Професійні хвороби», «Клінічна біохімія», вела активну лікувально-консультативну роботу.

У 2013 р. професор Н. А. Мацегора очолює кафедру фтизіопульмонології ОНМедУ, на яку була обрана за конкурсом.

Ніна Анатоліївна Мацегора з ініціативою талановитого науковця та організатора відродила діяльність обласного наукового товариства фтизіатрів і пульмонологів, у засіданнях якого беруть участь фтизіатри, пульмонологи, лікарі загальної лікувальної практики. Вона успішно здійснює керівництво педагогічною, лікарською та науковою діяльністю викладачів кафедри, клінічних ординаторів, інтернів-фтизіатрів, у школі волонтерів-фтизіатрів. Професор Мацегора активно проводить консультації хворих із легеневою патологією та коморбідними захворюваннями.

Н. А. Мацегора має понад 250 публікацій наукового та навчального характеру, 6 патентів України на винахід, 7 патентів України на корисну модель, співавтор 3 підручників із грифом МОН та МОЗ України, 4 навчальних посібників, 3 навчально-методичних рекомендацій, які використовуються в навчально-педагогічній практиці.

Розроблений і запланований новий науковий напрям роботи кафедри «Аналіз епідеміологічних факторів ризику розвитку дизрегуляторних станів і коморбідної патології при хіміорезистентному туберкульозі та шляхи їх подолання». Під її керівництвом захищено 2 та заплановано 4 кандидатські дисертації.

Сьогодні Ніна Анатоліївна поєднує навчально-методичну, наукову та лікувально-консультативну діяльність на кафедрі з плідною роботою як голова предметної циклової методичної комісії з терапевтичних дисциплін, заступника голови центральної координаційно-методичної ради ОНМедУ, члена Вченої ради ОНМедУ, заступника голови вченої ради медичного факультету № 1, члена вченої ради факультету післядипломної освіти, члена спеціалізованої вченої ради ОНМедУ за фахом «Медична реабілітація та фізіотерапія», члена університетської проблемної комісії терапевтичного профілю, голови комісії з питань академічної доброчесності ОНМедУ, члена редакційної колегії спеціалізованих фахових видань: «Туберкульоз, легеневі хвороби, ВІЛ-інфекція», «Вісник морської медицини», «Лабораторная диагностика. Восточная Европа».

Ніна Анатоліївна має талант організатора, завжди підтримує новаторські ідеї. Вона — досвідчений викладач, висококваліфікований лікар, чуйна людина, вимоглива до себе та інших.

Наша Ніна Анатоліївна — молода, приваблива жінка, тактовна, з почуттям гумору та смаку. Любляча жінка, мати і бабуся.

Дорога Ніно Анатоліївно! Від усієї душі вітаємо Вас із чудовим Ювілеєм! Бажаємо Вам подальшого щирого спілкування із Вашими друзями і колегами як у професійному, так і в особистому житті.

Колектив кафедри фтизіопульмонології ОНМедУ