Хірургічне відділення Університетськоі клініки

Університетська клініка — підрозділ Одеського державного медичного університету — була створена ще у 2004 році і стала першою в Україні клінікою, яка відродила давні традиції медично-освітньої школи.

Об’єднання науки з практикою, за думкою автора проекту академіка Валерія Запорожана, важливий етап стратегії інтеграції України в Європейський простір та реформування вищої медичної освіти.

За відносно короткий термін Університетські клініки перетворилися на унікальні науково-лікувальні підрозділи університету, які забезпечують не тільки високий рівень навчальної підготовки студентів, інтернів, та проведення циклів післядипломної освіти, але й надають високоспеціалізовану багатопрофільну допомогу населенню, хворим загальнохірургічного та онкологічного профілю.