Ф. І. Костєв: Нова редакція статуту ОНМедУ сприятиме нашому професійному життю

21 січня 2020 року відбулася Конференція трудового колективу Одеського національного медичного університету. На порядок денний було винесено одно питання — погодження за поданням Вченої ради доповнення та змін до статуту ОНМедУ.

Голова Конференції трудового колективу ОНМедУ Костєв Ф. І. оголосив присутнім нову редакцію Статуту, відзначивши, що «прийнятий в 2016 році Статут не має обмежень в часі, але вийшла кількість державних документів у сфері вищої освіти, які потребують від нас опрацювання дійсного Статуту та його доповнення».
Він найдетальніше розповів про зміни в кожному розділі головного документа, який відображає всі сторони життя вишу.

Особливо голова Конференції зупинився на можливій зміні статусу ОНМедУ згідно статті 30 Закона України 392/9 «Про внесення змін до деяких законів України щодо досконалення освітної діяльності у сфері вищої освіти»: стати дослідницьким. Це найвищий рівень, який має право отримувати у пріоритетному порядку базового фінансування наукових досліджень відповідно законам України, матиме право остаточного рішення щодо присвоєння вчених звань, утворювання спеціалізованих вчених рад, формування на своїй базі інноваційних структур різних типів, наукові, технологічні парки, бізнес-інкубатори, малі підприємства і так дальше. Також можна самостійно назначати статті та обсяги затрат власних надходжень.

Деяки члени Конференції трудового колективу внесли свої доповненя до нової редакції Статуту, після чого вона була затверджена одноголосно.