Для студентів-стоматологів!

Співробітники кафедри гігієни та медичної екології ОНМедУ створили новий навчальний посібник — «Гігієна у практиці лікаря-стоматолога».
Його автори — д. м. н., професор, зав кафедри гігієни та медичної екології В. В. Бабієнко та співробітники кафедри — д. м. н., старший викладач А. В. Мокієнко і д. м. н., доцент Є. В. Коболєв.
У посібнику викладено питання загальної гігієни та гігієнічні аспекти роботи стоматологічних закладів з урахуванням останніх досягнень гігієнічної науки і практики.
В окремих розділах висвітлені питання гігієни праці стоматологів, гігієнічні вимоги до розміщення, обладнання, утримання та експлуатації окремих структурних підрозділів та основи організації санітарно-протиепідемічного режиму стоматологічних закладів.
Кожний розділ містить матеріали для самостійної роботи студентів. У додатках є необхідні додаткові матеріали.
Посібник може бути використаний здобувачами вищої освіти зі спеціальності «Стоматологія» вищих навчальних медичних закладів II–IV рівнів акредитації, коледжів, а також практикуючими лікарями-стоматологами.