Діяльність навчально-виробничої лабораторії молекулярної патології ОНМедУ

Навчально-виробнича лабораторія  молекулярної патології Одеського національного медичного університету створена нещодавно. ЇЇ головне завдання – підвищення якості освітнього процесу відповідно сучасним вимогам та застосування всіх можливостей лабораторії для проведення науково-дослідницьких робіт, а також участь у виконанні міжнародних програм.