Чергове засідання Вченої ради ОНМедУ 7.10.2021

Шановні колеги!

7 жовтня 2021 р. о 14:00 год. в аудиторії № 1 (вул. Ольгіївська, 4) відбудеться засідання Вченої ради Одеського національного медичного університету.

Порядок денний:

  1. Стан вакцинації студентів та співробітників в Одеському національному медичному університеті.

Допов. – Голова Медичної ради, проф. А.С. Сон

  1. Готовність кафедр університету до дистанційної форми навчання.

Допов. – в.о. проректора з науково-педагогічної роботи,

проф. І. П. Шмакова

  1. Аналіз стану методичного забезпечення навчальних дисциплін, розташованого на інформаційному ресурсі університету info.odmu.edu.ua.

Допов. – проректор із забезпечення якості освіти,

д.екон.н., доц. В. М. Проценко

  1. Розподіл залишку коштів за спеціальним фондом у 2021 році.

Допов. – начальник планово-економічного відділу Н.З. Кадебська

  1. Аналіз роботи, що була виконана кафедрами ФПО з метою усунення зауважень, щодо безперервного професійного розвитку лікарів.

Допов. – декан ФПО, д.мед.н., доц. К. В. Шевченко-Бітенський

  1. Поточні справи.

Голова Вченої ради,

академік НАМН України,

професор                                                                   В.М. Запорожан

 

Вчений секретар,

професор                                                                   О.Л. Аппельханс

 

На засідання запрошуються завідувачі кафедр та всі викладачі університету.