Безперервне підвищення кваліфікації співробітників Педіатричної клініки Багатопрофільного медичного центру Одеського національного медичного університету

Механізмом підвищення всіх складових якості медичної допомоги дітям (ефективність, обґрунтованість, доступність, прийнятність, рівність і безпека) є навчання медичного персоналу Педіатричної клініки БМЦ ОНМедУ.

Протягом останніх 2 років на кафедрі пропедевтики педіатрії ОНМедУ проводиться безперервне навчання співробітників Педіатричної клініки. Проведено більше як 40 занять (80 навчальних годин лекцій, семінарів і практичних занять) для всіх лікарів і медичних сестер клініки, присвячених обговоренню і впровадженню стандартів надання медичної допомоги дітям відповідно до протоколів, заснованих на доказах, рекомендованим ВООЗ або прийнятим Великобританії, США та ін.

Для вдосконалення навичок надання екстреної та невідкладної допомоги при життєзагрожуючих станах у дітей, таких як зупинка серцевої діяльності або дихання, важкі респіраторні і циркуляторні розлади, включаючи анафілактичний шок, для співробітників клініки проведені заняття в симуляційному класі з використанням манекенів-симуляторів. Також проведені заняття з інфекційного контролю в клініці і роботі з новою апаратурою.

В рамках безперервного навчання персоналу з метою підвищення якості надання медичної допомоги 28 листопада 2018 р. для всіх співробітників Педіатричної клініки, включно з молодшим і середнім медичним персоналом, було проведено практичне заняття «Навички ефективного спілкування з пацієнтами: допомога та психологічна підтримка пацієнтів і їх батьків, попередження конфліктних ситуацій». На прикладі типових для педіатричної клініки випадків обговорювалися навички створення доброзичливої атмосфери, психологічні причини виникнення і способи попередження можливих конфліктних ситуацій. В ході інтерактивного заняття, в якому взяло участь близько 50 осіб, співробітники обговорювали найбільш складні психологічні аспекти роботи з батьками та хворими дітьми, і висловлювали свою думку про можливі шляхи оптимізації та підвищення якості допомоги в педіатричній клініці.