Безкоштовний доступ до повнотекстових електронних ресурсів від проєкту Research4Life

Науковцям Одеського національного медичного університету до кінця 2022 року надано безкоштовний доступ до повнотекстових електронних ресурсів, які доступні в межах проєкту Research4Life.
Більш ніж 15 видавців відкрили електронні колекції книг і журналів для користувачів ОНМедУ, зокрема, надано доступ до ресурсів таких великих видавництв:

Elsevier; Springer Nature; John Wiley & Sons; Taylor & Francis; Emerald; Sage Publications; Oxford University Press; Cambridge University Press; IOP Publishing та інші.

Загальний об’єм контенту платформи складає майже 75 тис. книг, понад 12,5 тис. журналів і бази даних.

Науковці мають змогу отримати доступ до вмісту платформи Research4Life, звернувшися із запитом на адресу [email protected] для отримання інституційного логіну та паролю для входу.

Research4Life – проєкт, організований у форматі державно-приватного партнерства Всесвітньою організацією охорони здоров’я (ВООЗ), Продовольчою та сільськогосподарською організацією ООН (ФАО), Програмою ООН із навколишнього середовища (ЮНЕП), Всесвітньою організацією інтелектуальної власності (ВОІВ), Міжнародною організацією праці (МОП), Корнельським і Єльським університетами, а також Міжнародною асоціацією науково-технічних і медичних видавців.

Від 2002 року в межах проєкту понад 10,5 тис. установ із більш як 125 країн, отримали онлайн-доступ до академічної та професійної рецензованої наукової літератури.

Платформа складається з 5 колекцій літератури:

Hinari (дослідження в галузі біології та медицини);
AGORA (дослідження в галузі сільського господарства);
OARE (дослідження навколишнього середовища);
ARDI (доступ до науково-технічної інформації);
GOALI (дослідження в галузі права та соціальних наук).