Атестація випускників фармацевтичного факультету заочної форми навчання

З 15 по 17 лютого 2021 року в Одеському національному медичному університеті проходила атестація випускників фармацевтичного факультету заочної форми навчання з використанням дистанційних технологій.

За словами Голови екзаменаційної комісії професора Нікогосяна Л.Р., випускники університету продемонстрували добру підготовку з клінічної фармації, фармакогнозії, фармацевтичної хімії, управління та економіки фармації та технології ліків, що відповідає вимогам освітньо-кваліфікаційної характеристики за спеціальністю «Фармація, промислова фармація». Найкращі знання продемонстрували студенти фармацевтичного факультету – Богомоленко Даша, Дмуховська Надія, Ляшенко Артем, Науменко Тетяна, Узун Анастасія та Яловчук Ірина.