4 червня 2020 року в дистанційному режимі відбулося чергове засідання Вченої ради ОНМедУ.

Вчений секретар професор О.Л. Аппельханс ознайомила Вчену раду з пропозицією Асоціації неонатологів України представити д. мед. н., професора, члена-кореспондента НАМН України М. Л. Аряєва до державної нагороди — Почесного звання «Заслужений діяч науки і техніки України». Вчена рада одностайно підтримала цю пропозицію.
Проректор з науково-педагогічної роботи доцент К. О. Талалаєв доповів про зміни у законодавстві України щодо процедури проведення конкурсів на заміщення вакантних посад у ВНЗ. Вчена рада затвердила відповідні зміни у «Порядку проведення конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад науково-педагогічних працівників та укладання з ними трудових договорів (контрактів)».
Заступник Голови приймальної комісії доцент Г. Ф. Степанов доповів, що у зв’язку з епідемією коронавірусної хвороби МОН України були змінені терміни проведення вступної кампанії. Вчена рада затвердила відповідні зміни у Правилах прийому на 2020 рік.
Також були обговорені та затверджені документи, які регламентують роботу освітніх центрів «Крим-Україна» та «Донбас-Україна» на базі ОНМедУ. «Положення про прийом іноземних громадян на навчання» та «Положення про видачу запрошень на навчання іноземних громадян».
В. о. проректора з науково-педагогічної роботи професор О. А. Шандра доповів про порядок акредитації аспірантури. Вчена рада також затвердила рецензентів та опонентів для захисту завершених дисертаційних робіт, гарантів та уповноважену особу по акредитації аспірантури.
Начальник планово-економічного відділу Н. З. Кадебська доповіла про фінансовий стан університету і пропозиції щодо перерозподілу залишків по спеціальному фонду на 01.01.2020. Вчена рада затвердила виділення додаткових коштів на дооснащення клінічних кафедр.
В. о. проректор з науково-педагогічної роботи професор І. П. Шмакова доповіла про необхідність створення навчально-методичного відділу. Вчена рада підтримала цю пропозицію, а також затвердила ліцензійні справи про розширення провадження освітньої діяльності у сфері післядипломної освіти.
Голова Вченої ради академік НАМН України В. М. Запорожан заявив про необхідність вирішення спірних питань, що виникли в процесі реорганізації університетських клінік. «Мета реформування — покращити умови праці, підвищити фінансове забезпечення клінік та персоналу, оптимізувати менеджмент. Будь-яка реформа повинна бути з людським обличчям». Він наголосив, що жоден співробітник не має бути звільненим, або постраждати матеріально внаслідок реорганізації.
Голова профспілкового комітету ОНМедУ професор Ю. В. Сухін нагадав, що свого часу В. М. Запорожан започаткував традицію соціальної та матеріальної підтримки працівників. «Така принципова позиція забезпечила збереження університету та його колективу в часи випробувань, що ми нещодавно пережили разом. Піклування про людей, фінансова підтримка, людяність, солідарність — наша принципова позиція на всі часи», — підкреслив голова профкому.