27 грудня 2018 року на Вченій раді Одеського національного медичного університету виступила голова студентського самоврядування Старенко Анастасія.

Відповідно до статті 40 Закону України «Про вищу освіту» фінансовою основою діяльності органів студентського самоврядування є кошти, визначені Вченою радою вищого навчального закладу в розмірі не менш як 0,5 відсотка власних надходжень, отриманих вищим навчальним закладом від основної діяльності.

Студентське самоврядування планує витратити ці кошти на:
-сприяння наукової діяльності (фінансування відряджень на олімпіади та конференції, стажування за кордоном тощо);
– заохочення студентів бюджетної та контрактної форми навчання;
-організацію спортивних змагань та інші потреби.
Таким чином, рішення щодо фінансування студентського самоврядування у розмірі 0,5 відсотка від власних надходжень згідно чинного законодавства прийнято одноголосно!