25 квітня 2019 року відбулося засідання Вченої ради

25 квітня 2019 року відбулося засідання Вченої ради Одеського національного медичного університету. На порядку денному розглядалося 7 питань. Одне з них — обрання за конкурсом.
На своїх посадах були затверджені 29 співробітників:
— декан медичного факультету № 2 — доц. Давидов Д. М.
— декан факультету післядипломної освіти — доц. Корнієнко С. М.
— зав. каф. пропедевтики внутрішніх хвороб та терапії — проф. Якименко О. О.
— зав. каф. професійної патології, клінічної, лабораторної та функціональної діагностики — проф. Ігнатьєв О. М.
— зав. каф. загальної і клінічної епідеміології та біобезпеки — д.мед.н. Голубятников М. І.
— зав. каф. терапевтичної стоматології — проф. Скиба В.Я.
— зав. каф. соціальної медицини, громадського здоров’я та медичного права — доц. Пучкова Г. В.
— проф. каф. дитячої хірургії — проф. Мельниченко М. Г.
— проф. каф. акушерства і гінекології № 1 — д.мед.н. Запорожченко М. Б.
— проф. каф. внутрішньої медицини № 2 — проф. Тихонова С. А.
— доц. каф. пропедевтики внутрішніх хвороб та терапії — д.мед.н. Єфременкова Л. Н.
— доц. каф. пропедевтики внутрішніх хвороб та терапії — доц. Клочко В. В.
— доц. каф. загальної фармації — к.фарм.н. Красна О. П.
— доц. каф. хірургії № 4 з курсом онкології — доц. Севергін В. С.
— доц. каф. інфекційних хвороб — доц. Совірда О. С.
— доц. каф. інфекційних хвороб — доц. Усиченко К. М.
— доц. каф. анатомії людини — доц. Нескоромна Н. В.
— доц. каф. клінічної імунології, генетики та медичної біології — доц. Ткачова О. М.
— доц. каф. офтальмології — доц. Єпішева С. М.
— доц. каф. загальної і клінічної епідеміології та біобезпеки — д.мед.н. Козішкурт О. В.
— доц. каф. терапевтичної стоматології — доц. Седлецька А. О.
— доц. каф. фізіології — доц. Кащенко О. А.
— доц. каф. стоматології дитячого віку — доц. Коваль Ю. М.
— доц. каф. стоматології дитячого віку — доц. Коновалов М. Ф.
— доц. каф. медичної хімії — доц. Степанов Г. Ф.
— доц. каф. урології та нефрології — доц. Рачок І. В.
— доц. каф. іноземних мов — доц. Нагачевська С. А.
— доц. каф. педіатрії № 3 — доц. Лотиш Н. Г.
— доц. каф. анестезіології, інтенсивної терапії з післядипломною підготовкою — доц. Йовенко І. О.