Інформація для іноземних абітурієнтів.

Одеський національний медичний університет продовжує набір на навчання іноземних громадян. У зв’язку з пандемією коронавірусної інфекції COVID-19 для в’їзду в Україну іноземні вступники повинні дотримуватись певних правил, що відображені на інформаційних слайдах  нижче.

Информация для иностранных абитуриентов.

Одесскийнациональныймедицинскийуниверситетпродолжает набор на обучение иностранных граждан. В связи с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19 для въезда в Украинуиностранныеабитуриентыдолжнысоблюдатьопределенные правила, отражённые на информационных слайдах  ниже.