100 видатних випускників

Стефанов Олександр Вікторович — доктор біологічних наук, професор, академік АМН України, лауреат Державної премії України, директор ДУ «Інститут фармакології та токсикології НАМН України»; очолював ДП «Державний фармакологічний центр» МОЗ України.
Після закінчення Одеського медичного інституту ім. М.І. Пирогова Олександр Вікторович влаштувався лікарем-терапевтом у районну лікарню і в той же час займався науковими дослідженнями. У 1975 році захистив кандидатську дисертацію з питань фармакологічної дії інгібіторів протеолітичних ферментів.
Олександр Вікторович працював в Інституті фізіології ім. О. О. Богомольця та Інституті біохімії ім. О. Палладіна – над проблемами нейрофізіології і біохімії біологічних мембран. У 1988 році захистив докторську дисертацію, присвячену фундаментальним дослідженням ліпосом. Встановлення фундаментальних закономірностей впливу ліпосом на живу клітину було значним внеском професора в медичну і фармакологічну науку. Це послужило надійною основою для створення і антигіпоксично-антиоксидантного препарату ліпін – першого в світі промислово освоєного ліпосомального лікарського засобу. Розробка і клінічне застосування препаратів ліпін і ліолів відносяться до перших реальних успіхів світової ліпосомотерапіі.
Надалі О.В. Стефанов був директором Інституту фармакології і токсикології АМН України, де також керував відділом експериментальної терапії; очолював Державне підприємство «Державний фармакологічний центр»; був президентом Всеукраїнської громадської організації «Асоціація фармакологів України», головою міжвідомчої проблемної комісії «Фармакологія»; членом наукової ради при Президії НАМН України, головою експертної ради ВАК України з медико-біологічних та фармацевтичних наук, головним редактором наукових журналів «Ліки» і «Вісник фармакології та фармації», членом редакційних рад низки інших фахових видань в Україні та РФ.
Саме він був ініціатором упровадження в Україні принципів міжнародної системи GLP при доклінічному вивченні ліків.
Олександр Вікторович – автор понад 300 наукових праць, у тому числі 24 патентів, підготував 3 докторів та 8 кандидатів наук.
Стефанов О.В. – приклад людини, яка присвятила все своє життя науці.