100 видатних випускників

Давид Мойсейович Хаютін – патологоанатом, професор, доктор медичних наук.
Народився 24 серпня 1896 року в Одесі, в сім’ї торгівця. У 1914 році закінчив Одеську чоловічу гімназію, а у 1920 році – Одеський медичний інститут ім. М.І. Пирогова, після закінчення якого Давид Мойсейович залишився для наукового вдосконалення на кафедрі патологічної анатомії.
Професійний шлях Давида Мойсейовича був дуже насиченим подіями.
У 1926 році захистив дисертацію і був затверджений старшим науковим співробітником НДІ кафедри морфології і фізіології в Одеському медичному інституті, де з 1926 по 1932 роки викладав патологічну анатомію.
У 1931 році його обрано доцентом, в 1933 році – завідуючим кафедрою патологічної анатомії Одеського медичного інституту. Він створив самостійну кафедру патології на базі патологічного відділення Одеської клінічної лікарні №2.
У 1934 році Давида Мойсейовича затверджено в званні професора.
З 1933 по 1936 рр. Давид Мойсейович був вченим секретарем Ради професорів ОМІ ім. М.І. Пирогова.
У 1936 році професора затверджено доктором медичних наук без захисту дисертації, що на той момент було надзвичайною рідкістю.
У 1940-1941 рр. – завідуючий кафедрою патанатомії Одеського сільськогосподарського інституту (нині – Одеський державний аграрний університет).
Під час евакуації в Самарканді завідував кафедрою патанатомії Самаркандського медінституту і був прозектором республіканської лікарні.
Повернувшись до Одеси в 1944 році, професор Хаютін продовжив завідувати кафедрою патологічної анатомії вже в ОМІ ім. М.І. Пирогова, одночасно працював прозектором Одеської обласної лікарні.
З 1947 по 1952 роки займав посаду  обласного патологоанатома.
Лекції Давида Мойсейовича, проведені ним розтини й патологоанатомічні конференції користувалися серед студентів і лікарів великою популярністю.
Він є автором 45 наукових робіт, присвячених переважно питанням онкоморфології. Саме Давид Мойсейович описав розвиток метастазів раку яєчників, сечового міхура, легенів, а також рідкісні випадки вроджених вад серця.
Помер Давид Мойсейович 7 лютого 1957 року в Одесі, але своєю працею та наполегливістю зробив великий внесок в розвиток патоморфології, онкоморфології та медицини взагалі.