Зміни у роботі Вченої ради на 17 червня

Вельмишановні колеги! УВАГА!

Є зміни у роботі Вченої ради на 17 червня о 12 годині: оскільки всі аудиторії будуть задіяні в написанні Крок, засідання проводимо онлайн на платформі Microsoft Teams! На Порядку денному є питання, що вимагають таємного голосування, просимо всіх взяти активну участь у засіданні!

Порядок денний:

1.Шляхи оптимізації стану справ у гуртожитках університету.

Допов. – проректор з науково-педагогічної роботи,

д.мед.н. К.О.Талалаєв

  1. Про призначення рецензентів дисертаційної роботи.

Допов. – в.о. проректора з науково-педагогічної роботи,

професор О.А. Шандра

  1. Про затвердження навчальних планів аспірантів ОНМедУ на 2021-2022 навчальний рік.

Допов. – в.о. проректора з науково-педагогічної роботи,

професор О.А. Шандра

  1. Про внесення змін до структури університету.

Допов. – начальник планово-економічного відділу Н.З.Кадебська

  • в.о. проректора з науково-педагогічної роботи,

професор І.П. Шмакова

  1. про перерозподіл залишку коштів за освітнім напрямком.

Допов. – начальник планово-економічного відділу Н.З.Кадебська

  1. Присвоєння вченого звання:

-професора по кафедрі акушерства та гінекології –

д.мед.н. М.Б. Запорожченко

-професора по кафедрі загальної і клінічної епідеміології

та біобезпеки–                                                   д.мед.н. М.І. Голубятникову

Допов. – Вчений секретар, професор О.Л. Аппельханс

  1. Поточні справи.

 

Голова Вченої ради,

академік НАМН України, професор                        В.М. Запорожан

 

Вчений секретар, професор                                      О.Л. Аппельханс