Заходи щодо сприяння функціонування української мови в ОНМедУ

Ректором Одеського національного медичного університету академіком НАМН України Валерієм Запорожаном в листопаді 2022 року затверджено “План заходів щодо сприяння функціонуванню української мови в ОНМедУ”.

Згідно із зазначеним Планом, серед професорсько-викладацького складу та студентів постійно проводиться інформаційно-просвітницька й роз’яснювальна робота щодо законодавчої та нормативно-правової бази про статус української мови.

Освітній процес здійснюється відповідно вимог законодавства України про державну мову. Навчальні плани та робочі програми, методичне забезпечення освітніх дисциплін, іспитові матеріали, документація предметних (циклових) комісій та методичних кабінетів ведуться виключно українською мовою.

Задля популяризації ідеї функціонування мови, ведення ділової документації та проведення освітнього процесу згідно вимог законодавства, для співробітників та студентів ОНМедУ на кафедрі суспільних наук під керівництвом завідувачки кафедрою доцента Ольги Сикорської організовано додаткові постійно діючі курси. На зазначених курсах також можна підготуватися до складання іспиту на рівень володіння державною мовою та отримання відповідного сертифікату.

Для студентів міжнародного факультету розроблено інтенсивний курс вивчення української мови. На початку наступного семестра буде введено елективний курс для студентів старших курсів “Комунікативні ознаки культури мовлення”.

На сайті університету, шпальтах часописів “Пульс” та “Його величність – Пацієнт” розміщуються матеріали щодо державних свят, культури, традицій України та заходів, проведених в виші, як-от до “Тижня української писемності та мови”, “Шевченківських днів”, Міжнародного дня рідної мови, Дня незалежності, Дня вишиванки.

Студенти різних курсів і молоді вчені ОНМедУ беруть активну участь у конкурсах творчо-пошукових і науково-дослідницьких робіт з історії України та української мови.

Адміністрація і надалі сприятиме функціонуванню української мови в Одеському національному медичному університеті відповідно вимогам законодавства України.