XVІI Міжнародна науково-практична «Реорганізація фізичної реабілітаційної медицини  в Україні, згідно світових стандартів: гострий, підгострий та довготривалий етапи реабілітації»

14-15 грудня 2017 року у м. Київ відбулася XVІI Міжнародна науково-практична «Реорганізація фізичної реабілітаційної медицини  в Україні, згідно світових стандартів: гострий, підгострий та довготривалий етапи реабілітації».

У конференції приймала участь завідувач кафедри фізичної реабілітації, спортивної медицини, фізичного виховання і валеології ОНМедУ, доктор медичних наук, професор Юшковська Ольга Геннадіївна (доповідь на тему “ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДІВ ФІЗИЧНОЇ ТА РЕАБІЛІТАЦІЙНОЇ МЕДИЦИНИ В СПОРТИВНІЙ МЕДИЦИНІ”).