Відбулося останнє в цьому навчальному році засідання Вченої ради ОНМедУ

23 червня під головуванням ректора, академіка Валерія Запорожана в онлайн режимі відбулося останнє в цьому навчальному році засідання Вченої ради Одеського національного медичного університету. На порядок денний було винесено багато питань.

Зі звітами щодо результатів випускної атестації вітчизняних та іноземних студентів у 2022 році за спеціальностями «Медицина», «Стоматологія» та «Фармація» виступили голови державних екзаменаційних комісій. Кожний з доповідачів докладно розповів про підготовку, організацію проведення та підсумки випускних іспитів. Ці дані дозволили Вченій раді зробити висновок, що випускники всіх факультетів мають достатню теоретичну і практичну підготовку до майбутньої лікарської діяльності, про що свідчать середній бал і показники їх атестації. Кваліфікацію магістра було присвоєно 1117 випускникам.

Відповідно до порядку денного Вчена рада затвердила кандидатури 26 випускників університету для наукової роботи, 4 студентів для участі у Всеукраїнських стипендіальних конкурсах, 7 співробітників кафедр університету для розгляду та присвоєння атестаційною колегією МОН України вчених звань, рецензентів двох дисертаційних робіт, що плануються до захисту, кандидатури для участі у Всеукраїнському конкурсі «Молодий вчений року» та підтримала рішення про видачу дипломів доктора філософії трьом здобувачам.

Також Вчена рада затвердила ліміт стипендіатів, яким може призначатися академічна стипендія за результатами семестрового контролю, розмір коштів для діяльності студентського самоврядування та підтримала заходи забезпечення сталого і ефективного функціонування університету в умовах обмеженого фінансування.

Було затверджено низку Положень, що регламентують та упорядковують освітньо-науковий процес, господарську діяльність закладу та його підрозділів, а також «Комплекс заходів з організації навчального процесу у 2022/2023 навчальному році» та плани роботи університету на наступний навчальний рік.

Наприкінці засідання голова Вченої ради Валерій Запорожан ще раз подякував за плідну працю і наголосив: «Незважаючи на всі труднощі, які зазнаємо не лише ми, а й вся країна, нам вдалося гідно завершити навчальний рік. Я вдячний і співробітникам, і студентам за витримку, стійкість, бажання вчити та навчатися. Сподіваюсь, що 1 вересня з новими силами будемо рухатися до нових вершин».