Відбулася V Міжнародна наукова конференція «Людина як цілісність: традиції та інновації»

У жовтні 2022 р. відбулася V Міжнародна наукова конференція «Людина як цілісність: традиції та інновації» (у дистанційній формі). Організаторами виступили: кафедра філософії, біоетики та іноземних мов Одеського національно медичного університету, Міжнародна академія психосінергетики та альфології, кафедри філософії і загальної психології та психології розвитку особистості Одеського національного університету імені І. І. Мечникова, а також КУ «Одеський міський Центр здоров’я» Одеської міської ради. Конференція вже декілька років входить у реєстр МОЗ УКРАЇНИ.

Метою конференції було і залишатиметься на майбутнє залучення наукової спільноти до трансдисциплінарної дискусії щодо проблем людського буття, стимулювання і підтримки науки в Україні, розвиток міжнародної співпраці. В конференції взяли участь 52 учасники з п’яти країн: Україна, Велика Британія, Китай, Польща, США. Було розглянуто низку теоретичних і практичних питань особистісного та суспільного буття людини в рамках сучасного соціально-гуманітарного та природничо-наукового дискурсів на секційних засіданнях за такими напрямами:

 1. Антропологічний вимір сучасного знання.
 2. Філософсько-методологічні та етичні проблеми сучасної медицини та психології.
 3. Проблема цілого і цілісності у сферах філософії,науки, релігії та мистецтва.
 4. Темпорально-історичні особливості людського існування і діяльності.
 5. Антропологічне значення сучасної когнітивної науки.
 6. Суспільні, психологічні та соматичні складові здоров’яв контексті сучасних викликів.
 7. Біоетичні аспекти становлення та проблеми збереження людської цілісності.
 8. Нормативні правила охорони здоров’я та їх юридичне обґрунтування.
 9. Індивідуальне і типове в дослідженні психологічного та соціального здоров’я.
 10. Особистісно-професійний потенціал, ресурси и резерви самоздійснення освіченої людини.
 11. Проблеми збереження та відтворення цілісності людини в екстремальних умовах.
 12. Проблеми підготовки майбутніх фахівців в галузях освіти, мистецтва та охорони здоров’я.

В рамках конференції відбулося засідання Круглого столу, присвяченого 20-річному ювілею Одеського відділення Українського синергетичного товариства.

За результатами V Міжнародної наукової конференції «Людина як цілісність: традиції та інновації» заплановано вихід збірника матеріалів (очікується наприкінці грудня 2022 р.).