Вчена Рада ОНМедУ розглянула зміни термінів прийому на навчання іноземних громадян

На засіданні Вченої Ради, яке відбулось 1 грудня 2021 року під головуванням академіка Валерія Запорожана, відповідальний секретар Приймальної комісії ОНМедУ Едуард Бурячківський виступив із доповіддю щодо зміни строків прийому на навчання іноземних громадян.

Він повідомив, що 30 листопада 2021 року набув чинності наказ МОН України від 17 листопада 2021 року №1239 «Про затвердження змін до Порядку організації набору та навчання (стажування) іноземців і осіб без громадянства та форми документа з підготовки фахівців у закладах вищої (фахової передвищої) освіти» зареєстрований в Міністерстві юстиції України, відповідно до якого термін набору на навчання іноземних громадян на 1 курс до ВНЗ України продовжено до 15 грудня 2021 року.

Вищезазначеним наказом також врегульовано питання термінів, необхідних для виконання процедур вступної кампанії та для оформлення документів, що надають право іноземним студентам перебувати на території Україні протягом навчання.

Рішенням Вченої Ради ОНМедУ внесені відповідні зміни до Правил прийому до ОНМедУ в 2021 році та до Положення про організацію набору на навчання (стажування) іноземних громадян та осіб без громадянства в ОНМедУ в 2021 році та затверджені наказом ректора.