В ОНМедУ затверджено спеціалізовану Вчену раду

Наказом МОН Украіни № 530 від 6 червня 2022 року (додаток 1) в Одеському національному медичному університеті затверджено спеціалізовану вчену раду Д 41.600.02 з присудження наукового ступеня доктора наук, профіль ради: 14.01.01 «Акушерство та гінекологія», 14.01.10- «Педіатрія», 14.01.33 «Медична реабілітація, курортологія та фізіотерапія».

Персональний склад спеціалізованої вченої ради Д 41.600.02:
Голова ради:
1. Рожковська Наталія Миколаївна, доктор медичних наук, професор, професор кафедри, Одеський національний медичний університет, спеціальність 14.01.01
Заступник голови:
2. Шаповал Микола Віталійович, доктор медичних наук, професор, професор кафедри, Одеський національний медичний університет, спеціальність 14.01.01.
Вчений секретар:
3. Стоєва Тетяна Вікторівна, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри, Одеський національний медичний університет, спеціальність 14.01.10.
Члени ради:
4.Аряєв Микола Леонідович, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри, Одеський національний медичний університет, спеціальність 14.01.10.
5.Волошина Олена Борисівна, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри, Одеський національний медичний університет, спеціальність 14.01.33.
6.Гладчук Ігор Зіновійович, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри, Одеський національний медичний університет, спеціальність 14.01.01.
7.Горша Оксана Вікторівна, доктор медичних наук, професор, професор кафедри, Чорноморський національний університет імені Петра Могили, спеціальність 14.01.33.
8.Драгомирецька Наталя Володимирівна, доктор медичних наук, професор, керівник відділу, ДУ «Український науково-дослідний інститут реабілітації та курортології МОЗ України», спеціальність 14.01.33.
9.Єрмоленко Тетяна Олексіївна, доктор медичних наук, професор, професор кафедри, Одеський національний медичний університет, спеціальність 14.01.01.
10.Колоскова Олена Костянтинівна, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри, Буковинський державний медичний університет, спеціальність 14.01.10.

11.Котова Наталя Володимирівна, доктор медичних наук, професор, професор кафедри, Одеський національний медичний університет, спеціальність 14.01.10.
12.Марічереда Валерія Геннадіївна, доктор медичних наук, професор, проректор з науково-педагогічної роботи, Одеський національний медичний університет, спеціальність 14.01.01.
13.Маркін Леонід Борисович, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри, Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, спеціальність 14.01.01.
14.Мацегора Ніна Анатоліївна, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри, Одеський національний медичний університет, спеціальність 14.01.33.
15.Романенко Тамара Григорівна, доктор медичних наук, професор, професор кафедри, Національний університет охорони здоров’я України імені П. Л. Шупика, спеціальність 14.01.01.
16.Харченко Юрій Петрович, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри, Одеський національний медичний університет, спеціальність 14.01.10.
17.Шадрін Олег Геннадійович, доктор медичних наук професор, завідувач відділення, ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології НАМН України», спеціальність 14.01.10.
18.Шмакова Ірина Петрівна, доктор медичних наук, професор, професор кафедри, Одеський національний медичний університет, спеціальність 14.01.33.
19.Юшковська Ольга Геннадіївна, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри, Одеський національний медичний університет, спеціальність 14.01.33.