Університетська клініка ОНМедУ: шлях до майбутнього

Університетська клініка, як підрозділ Одеського національного медичного університету, була створена рівно 20 років тому  та стала першою в Україні установою, що відродила давні традиції медично-освітньої школи. Об’єднання науки і практики, за думкою автора самої ідеї виникнення такого закладу академіка НАМН України, ректора ОНМедУ Валерія Запорожана, є важливим етапом стратегії інтеграції України в Європейський простір та реформування вищої медичної освіти, тобто втілення в життя світових стандартів з підготовки спеціалістів найвищого рівня!